Sluit

Gynaecologie

Waregem

OFO

Met het Oriënterend Fertiliteit Onderzoek heeft het gynaecologisch centrum Waregem de bedoeling om U te helpen bij het begrijpen waarom zwanger worden niet altijd van zelf gaat.

Onze centrum zal alle onderzoeken die nodig zijn om een fertiliteitsprobleem uit te werken zoveel als mogelijk te concentreren in de tijd zodat het eerste contact met ons centrum vlot kan verlopen, met zo weinig mogelijk werkverlet of verplaatsingen.

Het OFO gebeurt bij voorkeur in de eerste helft van de cyclus.

De opeenvolgende fasen:

  • de consultatie, om de voorgeschiedenis in kaart te brengen - zie anamneseformulier; dit wordt best vooraf ingevuld. Download hier het invulformulier van de dienst gynaecologie.
  • bloedonderzoek, om onder andere een inschatting te maken van de ovariële reserve
  • een klinisch onderzoek van het kleine bekken
  • een hysteroscopie (optioneel), om te bekijken of een embryo zich normaal kan innestelen,
  • de HyFoSy (hystero foam sonography), om na te gaan of de eileiders doorgankelijk zijn
  • sperma-onderzoek
  • de afrondende conclusie: we bespreken de resultaten en stellen een behandelplan op, eventueel met bijkomende onderzoeken, rekening houdend met eomtionele en psychologische sexuele “issues”

Bloedonderzoek

Via een bloedonderzoek wordt een inschatting gemaakt van de ovariële reserve. De waarde van een specifiek hormoon – het Anti-Müllerian Hormone (AMH) – geeft een beeld van het aantal bruikbare eicellen waarover de patiënt beschikt. Dat aantal is een belangrijke indicatie voor de slaagkansen van een behandeling. Daarnaast wordt een baseline hormonaal profiel verricht en worden de sexueel overdraagbare aandoeingen uitgesloten.

In geval er een irregulaire cyclus bestaat, zal een specifiek bloedonderzoek worden verricht ter exclusie PCOS (Polycystisch Ovarium Syndroom).

Dr. S. Hellebaut voert onderzoek in het ARG UZ  Gent  in het kader van PCOS (Polycystisch Ovarium Syndroom).

https://www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/mdspecialismen/reproductieve-geneeskunde/polycystisch-ovariumsyndroom/Paginas/default.aspx

Klinisch onderzoek van het kleine bekken

Dit onderzoek heeft als doel om gynaecologische aandoeningen, zoals endometriose of anderssoortige cysten van de eierstokken of myomen (=vleesbomen), vast te kunnen stellen. Bij een speculum onderzoek kan een onderzoek worden verricht om sexueel overdraagbare aandoeningen aan te tonen (PCR chlamydia, gonococ, mycoplasma)

Hysteroscopie

Om te bekijken of een embryo zich normaal kan innestelen, voeren we een hysteroscopie uit. Letterlijk betekent dat woord ‘in de baarmoeder kijken’. Een hysteroscoop is een dun buisvormig instrument van 4 mm diameter dat via de vagina en de baarmoederhals in de baarmoederholte wordt gebracht. De kijkbuis is uitgerust met een kleine camera en verbonden met een lichtbron. Tijdens het onderzoek wordt de baarmoederholte opengehouden door ze te vullen met een vloeistof. Bij een hysteroscopie worden er dus geen insneden gemaakt.

HyFoSy

Om na te gaan of de eileiders doorgankelijk zijn, werd tot voor kort radiografisch onderzoek ingezet. Als alternatief voeren wij een HyFoSy uit – voluit: hystero foam sonography. Dat gebeurt meteen na de hysteroscopie. Tijdens een echografisch onderzoek wordt via de baarmoederhals een schuimige vloeistof ingespoten. Zo wordt onmiddellijk zichtbaar of de eileiders vlot doorgankelijk zijn.

Spermaonderzoek

De kwaliteit van het sperma wordt beoordeeld door het microscopisch te onderzoeken. We analyseren en bepalen:

  • de concentratie: het aantal zaadcellen in het ejaculaat
  • de motiliteit: de beweeglijkheid van de zaadcellende morfologie: het aantal normale zaadcellen in het ejaculaat.

Instructies voor een zaadstaalonderzoek.

Als u twijfelt of vragen heeft, mag u contact opnemen met het secretariaat.