Sluit

Gynaecologie

Waregem

Subfertiliteit of verminderde vruchtbaarheid

De voorbije jaren heeft de medische wereld grote vooruitgang geboekt inzake vruchtbaarheidsbehandelingen. Dit maakt dat we de meeste koppels kunnen helpen, doch voor sommigen blijft zwangerschap ook na herhaalde behandelpogingen uit. Naast de medisch-wetenschappelijke aspecten, blijft vruchtbaarheidsbehandeling vaak ook een emotioneel kwetsbaar domein.

Tijdens de eerste raadpleging wordt in een uitgebreid gesprek ingegaan op de betekenis van verminderde vruchtbaarheid en wordt een voorstel gedaan van onderzoeken.

Na de onderzoeksfase wordt een besprekingsraadpleging gepland. Hier worden de specifieke bevindingen uitgelegd en wordt in functie hiervan een behandeling voorgesteld. Koppels met onvervulde kinderwens zijn meestal gezonde mensen. De mate waarin zowel de onderzoeken als de behandeling worden doorgevoerd, zal telkens, na uitleg door de arts, door het koppel bepaald worden. Op deze manier wordt gekomen tot een gezamenlijke beslissing.

Wij beschikken in het OLV ziekenhuis Waregem over de volledige mogelijkheid van vruchtbaarheidsonderzoeken, zowel bij de vrouw als bij de man. Onze dienst heeft een erkenning van intermediaire structuur. Met betrekking tot de behandeling wordt het volledige domein aangeboden, gaande van endoscopische chirurgie en stimulatie van de eisprong, over het rechtstreeks inbrengen van zaadcellen in de baarmoeder (inseminatie of IUI) tot het terugplaatsen van embryo's in de baarmoeder na bevruchting in het laboratorium (IVF of ICSI). Voor de pick-up en terugplaatsing van het embryo (IVF of ICSI) gaat patiënte ambulant naar de afdeling voor reproductieve geneeskunde (ARG) van het UZ Gent, waarmee een nauwe samenwerking bestaat.

Eén van onze artsen, Dr. Hellebaut,  is verbonden als consulent aan het ARG UZ Gent.

Op die manier kan individuele zorg zonder lange wachttijd tussen 2 verschillende behandelingsmethoden voor onze patiënten met onvervulde kinderwens gewaarborgd worden.

Oorzaken van verminderde vruchtbaarheid
Oorzaken bij de vrouw
•    Eisprong: afwezige of onregelmatige eisprong
bv. PCO syndroom
•    Transport: verstoorde functie van eileider en/of vergroeiingen in de buikholte (bij endometriose, infectie of na operatie)
•    Inplanting: verstoorde binnenkant van baarmoeder (bij poliepen, vleesbomen of ontsteking)
 
Oorzaken bij de man
•    Zaadproductie: met tot gevolg verminderd aantal, verminderde beweeglijkheid en afwijkende vorm van de zaadcellen.
•    Transport

Andere factoren
•    Leeftijd
•    Omgevingsfactoren

Onderzoeken
•    Vruchtbaarheidsonderzoeken bij de vrouw
•    Vruchtbaarheidsonderzoeken bij de man
•    Spermaonderzoek 
Indien dit eerste spermaonderzoek normaal is, stopt hier het vruchtbaarheidsonderzoek bij de man. Zo niet, zal een tweede staal gevraagd worden en wordt een consultatie voor de man bij de uroloog of androloog voorgesteld. Hierbij wordt in een gesprek ingegaan op de medische voorgeschiedenis en op mogelijke omgevingsfactoren. De geslachtsorganen worden klinisch onderzocht en bloedtesten worden afgenomen.

Als u twijfelt of vragen heeft, mag u contact opnemen met het secretariaat.

Download hier het invulformulier van de dienst gynaecologie.