Sluit

Gynaecologie

Waregem

Streptokokken B infecties

Wat is een streptokokken B infectie?

Groep B streptokokken (GBS) zijn de onschuldige bewoners van het darmkanaal. Van hieruit treedt gemakkelijk verspreiding op naar de vagina en de blaas. Zowel buiten als tijdens de zwangerschap brengt deze bacterie geen problemen met zich mee.

 

Incidentie - dragerschap

Zo’n 10 à 30 % van de zwangere vrouwen hebben groep B streptokokken in de vagina. Deze kiemen verblijven daar meestal tijdelijk. Indien een zwangere vrouw drager is van deze kiemen heeft de baby 50 % kans op besmetting tijdens een vaginale bevalling. Hiervan krijgt 1 à 5 % symptomen van de infectie. Van alle pasgeborenen worden 1 tot 5 op 1000 ziek door een infectie met GBS. Het kind kan dan zeer ernstig ziek zijn. Deze ziekte kan meestal goed behandeld worden met een antibiotica. 

 

Hoe gebeurt de besmetting?

Voor de geboorte: Zodra de vliezen breken kunnen de bacteriën het resterende vruchtwater besmetten en het ongeboren kind bereiken. Bij besmet vruchtwater wordt de foetus direct geïnfecteerd doordat het van het vruchtwater drinkt en/of inademt. Naarmate er meer tijd verstrijkt tussen het breken van de vliezen en het moment van de geboorte, neemt de kans op besmetting in de baarmoeder toe. In uitzonderingssituaties kan de foetus besmet worden in de baarmoeder zonder dat de vliezen gebroken zijn.

Tijdens de bevalling: Besmetting gebeurt meestal op het moment van de passage van het kind langs het geboortekanaal, vnl. door inademen van besmet vaginaal vocht.

Na de geboorte: Het is ook mogelijk dat kinderen pas uren, dagen of weken na hun geboorte besmet zijn geraakt bv. via de handen van een volwassene.

 

Ziektebeeld

Bij de zwangere vrouw: Gewoonlijk zorgen deze bacteriën voor geen problemen. Soms kunnen ze bij zwangere vrouwen een opstijgende infectie van de baarmoeder veroorzaken met een baarmoederslijmvliesontsteking of ontsteking van de vliezen tot gevolg. Verder kunnen de kiemen zich via het bloed over heel het lichaam verspreiden en zo in het gehele lichaam infecties veroorzaken.

Bij de baby: Er is onderscheid tussen een vroeg en een laat ontstane infectie.

Vroege infectie

Ontstaat binnen de eerste 7 levensdagen van de baby. Ademhalingsproblemen zoals kreunen, snelle ademhaling, geen ademhaling en/of blauwe kleur van huid en slijmvliezen zijn meestal de vroegste klinische bevindingen. Complicaties van de vroege infecties zijn: een longontsteking, bloedinfectie of een hersenvliesontsteking.

Late infectie

Ontstaat na de eerste 7 levensdagen van de baby. Niet specifieke symptomen zijn koorts, slaapzucht en slecht eten. Complicaties van de late infectie zijn : een bloedinfectie of een hersenvliesonsteking.

 

Preventie

Er wordt tussen de 35e en 37e zwangerschapsweek een vaginale wisser (soort wattenstokje) afgenomen zodat hierin de GBS kan opgespoord worden.  De meeste infecties kunnen voorkomen worden door antibiotica via een infuus toe te dienen tijdens de arbeid. Deze antibiotica is penicilline. Indien u allergisch bent hiervoor gelieve dit door te geven aan de gynaecoloog, dan wordt een ander antibioticum opgestart.

Als u twijfelt of vragen heeft, mag u contact opnemen met het secretariaat.